made-in-finland

Combigripar

Energigripar med såg- och knivfällning

Combigriparna är en unik lösning, som ger gripen ännu mer flexibla egenskaper. Sågfällning används för större träd och knivfällning för mindre träd och ris.

Vid fällning kan man alltså använda både kniv- och kedjesågslösningen och lastningsegenskaperna utan separata åtgärder. Med Combi-gripar kan man även avkvista rotstående träd. Vi har utformat ett EG-grippaket som underlättar hanteringen av stora träd och förbättrar stabiliteten, där gallringsgriparna fungerar som gripar. På det sättet kan trädet kapas upprättstående och sedan lägga ned på ett kontrollerat och säkert sätt t. ex. i närheten av elledningar.

Combigriparna lämpar sig väl för förstagallring, fällning av problemträd, röjning av vindfäll och lastning av energiskog.

Combikourat

För lyftkran

Kaatokoura 400 Combi nostureihin
Fällgrip Biojack 400 Combi för lyftkran
Fällgrip med såg- och knivfällning

För grävmaskin

Fällgrip Biojack 400 Combi för grävmaskin
Fällgrip med såg- och knivfällning

Tack för att du kontaktar!

Vi svarar vanligtvis inom 1 dag.