VARFÖR BIOJACK?

MÅNGSIDIG
4-in-1 Kapning  |  Lastning  |  Kvistning  |  Multigrip

Biojack energigripar är mycket mångsidiga. En grip har fyra egenskaper, som underlättar och snabbar upp arbetet. Gripen ändras snabbt och smidigt från kapning till lastning utan större åthävor. För de flesta griparna finns E-paket avsett för multigrip och E-paket som fungerar som en stödgrip, med kvistningsgrip som standard.

Biojack energigrip


HÖG KVALITET

Biojacken tillverkas i starkt och högklassigt material utan att tumma på kvaliteten. De tillverkas i Finland och utvecklas tillsammans med användarna. Biojack Oy/AB utvecklar sina produkter löpande för att de på bästa möjliga sätt ska möta kundernas och marknadens behov.

HardoxWeldoxCE

ANVÄNDARVÄNLIG

Det är enkelt att börja använda Biojack, du behöver endast en tryck- och returslang.